• Kontakt
  • Tel: +38138777803
  • Fax: +38138777803
    E-mail: info@kosep.org

KOSEP

Mbështetja e Efiçencës së Energjisë në Kosovë

KoSEP lehtëson dhënien e granteve stimuluese deri në 20 për qind për kosovarët të cilët investojnë në projekte të efiçencës së energjisë në sektorët e banimit dhe të biznesit. Stimujt u jepen aplikantëve të kualifikuar, të cilët i zbatojnë projektet e tyre përmes njërit prej Institucioneve Pjesëmarrëse Financiare në projekt.

*close